آموزش spss

شما اینجا هستید

صفحه اصلی

ارتباط بین متغیر متریک و متغیر سطح بندی شده

در این آموزش نحوه رسم جداول و نمودارها برای بررسی ارتباط بین متغیر متریک و متغیر سطح بندی شده را آموزش خواهم داد. چنانچه مفروضات آماری برای استفاده از آزمون آنوا برقرار باشد، می توان از این آزمون نیز استفاده کرد. به عنوان مثال در فایل freelancers.sav ارتباط بین متغیر های sector_2010 و income_2010 را بررسی می کنیم.

- بررسی داده ها و فیلتر کردن آنها

ابتدا جدول فراوانی های متغیر sector_2010 را بوسیله پنجره Syntax زیر اجرا می کنیم. در مرحله اول، جدول به خاطر مقادیر از دست رفته سیستمی دارای اشکال است. شکل زیر پنجره Syntax این مطلب را نمایش می دهد. در مرحله بعد، مقادیر گمشده سیستمی را فیلتر می کنیم. با اینکار مقادیر خوب و ثابتی را برای تحلیل در اختیار داریم.

- فرامین FREQUENCIES و FILTER در پنجره Syntax

اولین جدول فراوانی از اجرای فرمان پنجره Syntax بالا

 

- نمودار هیستوگرام و فرمت انتخابی برای نمایش پول

در اینجا ما نمودار هیستوگرام متغیر income_2010 بررسی می کنیم تا ببینیم که آیا این متغیر داری مقادیر پرت هست یا نه؟ در اینجا به دلیل اینکه داده های مربوط به میزان درآمد دارای مقادیر بزرگی است، نمودار ما تا حدودی بهم ریخته خواهد بود. یک روش برای رفع این مشکل تقسیم میزان درآمد ها بر 1000 است همانگونه که در شکل زیر در پنجره Syntax  نشان داده شده است. واضح است که ما در آمدها را بر حسب هزار دلار داریم بنابراین پسوند K (اختصار برای کیلو یا 1000)  را برای همه مقادیر بوسیله تعریف یک فرمت برای پول در نظر می گیریم. ما این کار را بوسیله فرمان FORMATS انجام می دهیم.

- نمودار هیستوگرام و فرامین Syntax انتخاب فرمت پول

- جدول میانگین در SPSS

حال که مطمئن شدیم مقادیر متغیر ما دارای داده های پرت نیست، ارتباط بین آنها را بررسی می کنیم. ابتدا جدول میانگین را همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است رسم می کنیم.

به دلیل اینکه نمی خواهیم در بالای جدول کلمه REPORT درج شود، از الگوهای SPSS استفاده می کنیم و برای نمایش عنوان از برچسب متغیر استفاده می کنیم. پس ما برچسب متغیر income_2010 را تغییر می دهیم. قبل از آن با فرمان TEMPORARY تغییرات انجام شده را به حالت قبل بازمی گردانیم. نتایج در تصویر زیر نمایش داده شده است.

- فرامین پنجره Syntax برای میانگین داده ها

- نتایج: به نظر می رسد که متغیر های income_2010  و sector_2010  به شدت به هم وابسته هستند. تقریباٌ پاسخ دهندگانی که در حوزه IT و در حوزه مراقبت های بهداشتی فعالیت می کردند، درآمدی در حدود 55000$  داشتند. میانگین درآمد دیگر بخشها در حدو.د 35000$ بود.

- نمودار میله ای برای میانگین های مستقل در SPSS

در اینجا ما نمودار جدول قبل را رسم می کنیم. تصویر زیر روش انجام این کار را نشان می دهد.

- فرامین پنجره Syntax  برای رسم نمودار میله ای میانگین های مستقل

پس از انجام مراحلی که در تصویر زیر نشان داده شده است، نتایج مانند تصویر بعدی نشان داده می شوند.

- سبک های مختلف رسم نمودار میله ای

نمودار میله ای فوق بوضوح محتویات جدولی که رسم کرده بودیم را به تصویر می کشد. با این حال ظاهر این نمودار زیبا نیست. ما با ایجاد و تنظیم یک الگوی نمودار در SPSS می خواهیم نمودار زیباتری رسم کنیم. نتایج نهایی در شکل زیر نشان داده شده است.

- ایجاد نمودار هیستوگرام چند بخشی

ما می توانیم بوسیله اجرای یک هیستوگرام چند بخشی، بطور همزمان میانگین هر دو متغیر میزان درآمد و حوزه فعالیت را بررسی کنیم. ما یک نمودار هیستوگرام برای متغیر income_2010 برای حوزه های فعالیت متفاوت ایجاد می کنیم. تصویر زیر نحوه انجام این کار را نشان می دهد.

- سبک های مختلف نمودار هیستوگرام چند بخشی

نتیجه: چنانچه بخش IT را در نظر نگیریم، می بینیم که نمودار هیستوگرام برای بخش مراقبت های بهداشتی تفاوتی چندانی با دیگر بخش ها ندارد. تنها تفاوتی که مشاهده می شود این است که همه درآمدها در این بخش بالای 20000$ است. برای بخش IT ما می بینیم که یک تعداد درآمدی حدود 80000$ دارند اما تعدادی دیگر درآمدی در حدود 30000 دارند.در این بخش میانگین در آمد بالاست اما داری انحراف معیار استاندارد زیادی نیز می باشد.

 

از توجه شما سپاسگزارم.

مهندس مجتبی فیاض:مدرس دوره های آموزشی spss

(مبتدی،متوسط،پیشرفته،تخصصی)

آدرس ایمیل من: mojtaba_fayaz@yahoo.com

شماره همراه: 09131171497

ارتباط با ما

مهندس مجتبی فیاض

همراه : ۰۹۱۳۱۱۷۱۴۹۷

ایمیل:mojtaba_fayaz@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه:

۳۰۰۰۶۱۳۲۰۰۸۰۰۰

کانال تلگرام:

spss19withfayaz@

 

دعوت به همکاری

راههای ارتباطی جهت اعلام تمایل به همکاری با تیم تحقیق، پژوهش و تحلیل آماری

در تلگرام

09131171497

 یا learnwithfayaz@